www.creativeconsult.no  contact@creativeconsult.no    Om Creative Consult...    nyttige linker     litteratur     forlag       facebook    twitter      FOTOKURS      siste nytt
    

Creative Consult

k   o   m   m   u   n   i   k   a   s   j   o   n   s   f   o   r   m   i   d   l   i   n   g

 

 

 

 

av kurs, undervisning, foredrag og seminar

 for grunn- og videregående skole, universitet og høgskole, bedrifter og privatpersoner

innen film, foto, kunst og kultur