Tilbake til hovedside:

 

 Forslag til supplerende linker for medieundervisning mm:

 

·         http://www.animasjon.info/nettsted med råd og tips til å lage animasjonsfilmer.

 

·         http://www.breimyr.no/animasjoner.htmside hvor en kan kopiere div animasjoner gratis.

 

·         http://home.c2i.net/gunerius3/index.htmlom ulike metoder og program for å lage animasjon.

 

·         http://www.bfi.org.uk/er nettstedet BFI Publisher opprettet av British Film Institute’s, ogsom utgir en rekke bøker og filmer innenfor et vidt spekter av ulike filmtema.

 

·         www.clara.no er et nettsted som tar for seg Opphavsretter og Informasjon om klarering av aktuelle typer opphavsrettslig beskyttet materiale. Ved hjelp av en enkel søkeguide kan en finne fram til gjeldende retningslinjer for opphavsrett innenfor dramatikk, film, fotografi, innspilt musikk, levende musikk, kunsthåndverk, billedkunst, byggekunstjournalistikk, litteratur, lyrikk, sangtekster, noter, TV- og radioprogram.

 

·         http://www.digital-foto.no/hjemmeside til bladet Digital Foto, inneholder div fotostoff.

 

·         http://design.emu.dk/om Digitale medier og formidling, om lyd, video,web, format, rettigheter mm, dansk nettside som blant annet inneholder190 artikler om design, brukbarhet og innovation innen it og media, skrevet af eksperter indenfor de respektive felter fra 1999 og frem til i dag.

 

·         http://www.filmklubb.no/er nettstedet til Norsk Filmklubbforbund, som eren sammenslutningen av norske filmklubber for barn- ungdom og voksne. NFK assisterer ved oppstart av filmklubber Importerer og distribuerer film til filmklubber, informerer om film, filmklubber og filmpolitiske spørsmål, arrangerer kurs og seminarer innenfor film- og medieområdet, utvikler og publiserer kursopplegg og studiemateriell, Utgir "Z" filmtidsskrift og medlemsbladet Filmklubbnytt, tar et spesielt ansvar for opprettelse og drift av filmklubber for barn og unge og har ellers opprettet Arthaus-stiftelsen for filmkunst for å sikre en bredere import av kvalitetsfilm til kinoer og filmklubber.

 

·         http://www.foto.no/Nettsted for både profesjonelle og amatører med bruktmarked, diskusjonssider, bildekritikk, fotoleksikon, juridiske råd og nyheter.

 

·         http://www.fotografi.no   Hjemmeside for bladet Fotografi. Inneholder bl.a ulike artikler om div. fototematikk, og viser til aktuelle fotoutstillinger.

 

·         http://www.moderskeppet.se/norsk/ Photoshop på svensk! J Men likevel er utlagte tips, guider og videoer i å bruke Photoshop  lettfattelig, og sist men ikke minst er alt innhold gratis! Anbefales et besøk.

 

·         http://www.howstuffworks.com/ How Stuff Works - Hvordan ting fungerer; nettsted for nysgjerrige sjeler finne ut mer om ting de lurer på. Stedet er på engelsk.

 

·         http://www.digi.no/ IKT-bransjens nettavis, med nyhetsartikler om IKT-bransjen inndelt i interessegrupper: Nyheter for bedrifter, privatpersoner, IT-norge, telekom, utvikling, karriere, sikkerhet, økonomi og samfunn, sett fra IKT perspektiv. Det finnes og et diskusjonsforum som man ikke trenger å registrere seg for å delta. Ansvarlig for siden er Aller Internett AS. Noe reklame.

 

·         http://www.youtube.com/watch?v=0LmGZm0ANo4&feature=player_embedded – Filmtips

 

·         http://www.youtube.com/watch?v=GVAs7YU19sQ&feature=related Guide i å bruke Windows MovieMaker og laste den opp på YouTube, laget på en enkel og personlig måte!

 

·         http://www.youtube.com/watch?v=JZXK68NS7gU&feature=related Video med guide og tips for å lage film ved bruk av Windows MovieMaker

 

·         http://www.youtube.com/watch?v=RmDtvgqF6as&feature=related  Å lage film ved å bruke Paint og Windows MovieMaker

 

·         http://www.youtube.com/watch?v=uk2sPl_Z7ZU&feature=related Å tegne Mona Lisa i Paint… for viderekomne…

 

·         http://www.fritt-ord.no/index.phpInstitusjonen Fritt Ord er et nettsted om ytringsfridom. Nettstedet inneholder mye informasjon om Institusjonen Fritt Ord sine aktiviteter, m.a. den årlige skrivekonkurransen for ungdom. Inneholder mindre stoff om ytringsfridom generelt.

 

·         http://www.kopinor.no/opphavsrett Kopinor er en organisasjon av rettighetshavere, stiftet 1980. Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner. Kopinors hovedaktivitet består i, på vegne av rettighetshavere i inn- og utland, å inngå og holde ved like avtaler med alle typer virksomheter i Norge om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Kopinor krever inn vederlag for analog og digital kopiering fra bøker, aviser, tidsskrift, noter og lignende og fordeler vederlaget til rettighetshaverne. Kopinors avtalerdekker bl.a. grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, statlig, fylkeskommunal og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn, organisasjoner og næringsliv.

 

·         http://www.lmu.no/default.aspLandslaget for medieundervisning Siden viser det Landslaget for medieundervisning arbeider med.

 

·         www.lokus.no er et supplerende nettsted for videregående skole fra Aschehoug & Co

 

·         http://www.stonewashed.net/sfx.html Trenger du noen lydeffekter? Her finner du et utvalg som kan lastes ned.

 

·         http://www.norskverkstedet.no/1/bokmal/snarveier/lesestua/effektlyder.html - flere effektlyder..

 

·         http://www.norge.no/Norge.no skal gjøre det lettere å finne fram i offentlig forvaltning uten at en trenger å vite om tjenesten er kommunal, fylkeskommunal eller statlig. Målsetningene er m.a. å gjøre det enklere for brukarene å finne fram til offentlige tjenester og offentlig informasjon, stimulere til at flere offentlige instanser kommer på Internett og medvirke til å øke kvaliteten på de offentlige tjenestene som allerede finnes på nett. Ansvaret ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Direktoratet er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I tillegg har de ei svartjeneste som skal hjelpe brukarene med spørsmål om det offentlige. Mer informasjon finner du på siden "Spør oss”. Nettstedet har versjoner på nynorsk, bokmål, samisk og engelsk.

 

·         http://www.norskpen.no/php/ Nettsted om ytringsfridom Norsk PEN er den norske avdelingen av International PEN, verdas største skribent- og ytringsfridomsorganisasjon, som omfatter skjønn- og faglitterære forfattere, oversettere, kritikere, forleggere, journalister, redaktører og andre som er avhengige av retten til ytringsfridom i sitt virke. Nettstaden har søkefunksjon og innholder nyhende, artikler, talar, pressemeldinger, m.m

 

·         http://presse.no/Siden viser det som Norsk Presseforbund arbeider med.

 

·         http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/2244/subid/0(GANForlag) Nye elektroniske medier er et hefte som kan lastes ned i sin helhet fra nett, både på bokmål og på nynorsk. Målet med heftet er å gi en innføring i de nye mediene, slik at en ser de mange mulighetene og skjønner sammenhengene, og bidra til å gjøre deg til en aktiv medspiller i utvekslingen av elektronisk informasjon og kunnskap. Det er en spennende verden som utfolder seg innenfor vår rekkevidde. Verdensveven (WWW) vokser med en enorm fart, og stadig flere kopler seg opp mot den.

ü  Link for nynorsk utgave: http://www.gan.aschehoug.no/asset/150/2/150_2.pdf

ü  Link for bokmål utgave:  http://www.gan.aschehoug.no/asset/149/2/149_2.pdf 

 

·         http://rubistar.4teachers.org/er et online rubrikk-verktøy til hjelp og inspirasjon for de som ønsker å bruke rubrikker som vurderingsverktøy. Her får du forslag til hvordan du kan sette opp mål og kriterier i vurderingsrubrikker innenfor mange forskjellige fagområder og oppgaver, om det er i tilknytting til matematikk, norsk, multimedieprodukter, musikk eller andre fagtema. Siden er engelskspråklig.