Om Creative Consult...

 

formidler kurs, undervisning, foredrag og seminar innenfor ulike områder for kommunikasjonstematikk tilknyttet film, foto kunst og kultur, for grunn- og videregående skole, universitet og høgskole, bedrifter og privatpersoner.